Προφίλ

Καλώς ήλθατε στο Active Physiotherapy

           Όραμα μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενή αλλά και του κάθε ανθρώπου.

 

Το Κέντρο Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης, Active Physiotherapy, ιδρύθηκε το 2007.  

Ο υπεύθυνος λειτουργίας, Αναστάσιος Mιx. Μαργαρίτης, δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής υπηρεσιών φυσικοθεραπείας από το 1996 και με οδηγό τη γνώση και γνώμονα τον άνθρωπο επιδιώκει την βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενή.

Ειδίκευση

Με ειδίκευση στην αντιμετώπιση και θεραπεία παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, εφαρμόζουμε τις μεθόδους της Χειροπρακτικής (manual therapy) και  Στεγνής Βελόνας (dry needling). Παράλληλα μέσω του σύγχρονου εξοπλισμού που διαθέτουμε, εστιάζουμε στην ολοκληρωμένη αποκατάσταση του ασθενούς, εφαρμόζοντας εξειδικευμένα προγράμματα άσκησης που έχουν ως στόχο την επανεκπαίδευση του κινητικού ελέγχου (motor control), βασιζόμενοι στην τεχνική του Clinical Pilates.           

Αξιολόγηση

Επιπρόσθετα αξιολογούμε και αναλύουμε ορθοδυναμικά τις πιθανές ανατομικές παραλλαγές και παθήσεις των κάτω άκρων.  Όραμα μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενή αλλά και του κάθε ανθρώπου.