Χειροπρακτική

24Μαρ 2016

Η Μέθοδος της Χειροπρακτικής αποτελεί ένα εξειδικευμένο τομέα της φυσικοθεραπείας για τη διαχείριση και τη θεραπεία των νευρο-μυο-σκελετικών παθήσεων. Με βάση τον κλινικό συλλογισμό (clinical reasoning), με πολύ συγκεκριμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των τεχνικών με τα χέρια (mobilization & manipulation) και της εξειδικευμένης θεραπευτικής άσκησης (medical exercise therapy). Οι τεχνικές κινητοποίησης (mobilization) ή χειρισμoί […]