• Η πρόληψη είναι η πρώτη μας προτεραιότητα
  • Λειτουργική Αξιολόγηση
    Εστιάζουμε στην λειτουργική αξιολόγηση μέσα από εξειδικευμένα τεστ , προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα δυσλειτουργικά πρότυπα κίνησης του κάθε ασθενή.
  • Λειτουργική ΑποκατάστασηΤελευταία Νέα