• Η πρόληψη είναι η πρώτη μας προτεραιότητα
  • Λειτουργική Αξιολόγηση
    Εστιάζουμε στην λειτουργική αξιολόγηση μέσα από εξειδικευμένα τεστ , προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα δυσλειτουργικά πρότυπα κίνησης του κάθε ασθενή.
  • Λειτουργική Αποκατάσταση
    Το λειτουργικό πρόγραμμα αποκατάστασης ενσωματώνει την ευκινησία και την ιδιοδεκτικότητα / κιναισθητική κατάρτιση, καθώς επίσης και τα παραδοσιακά στοιχεία της φυσικής αγωγής, όπως τη δύναμη και την ελαστικότητα, η οποία επιτρέπει στον ασθενή να συμμετέχει σε δραστηριότητες που είχε πριν από τον τραυματισμό, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο επανεμφάνισης τους.Τελευταία Νέα